Individuele begeleiding

 

Thembiland biedt individuele begeleiding met en indien gewenst zonder het paard. Er wordt gewerkt middels een vaste werkwijze en duidelijke structuur. Middels diverse methodieken wordt gewerkt aan samen vooraf opgestelde doelen.

Binnen de begeleiding met het paard gaan we op zoek naar je mogelijkheden. Samen gaan we je kwaliteiten en innerlijke kracht weer ontdekken. De nadruk ligt op wat je wel kan en niet op wat je niet kan. Zo worden er succeservaringen opgedaan en op een ontspannen manier nieuwe vaardigheden aangeleerd.

Ontspanning en plezier is de basis van de begeleiding.

Voor wie:2.2 1

• Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
• Gedragsproblemen
• Leerproblemen en/of -achterstanden
• Rouwverwerking
• Depressieve klachten
• Weinig zelfvertrouwen
• Persoonlijke groei en ontwikkeling
• (Licht) verstandelijke beperking (LVB en VB)
• Moeilijkheden met sociale vaardigheden
• Weinig zelfvertrouwen
• Angst/faalangst
• Hoogsensitiviteit en moeite hiermee
• Gepest worden (of zelf pesten)DSCN1010
• Overgewicht/eetproblemen
• Autisme spectrum stoornissen (ASS)
• Nieuwetijdskinderen
• Burn out/overspannen
• Ook in andere situaities kunnen we wellicht vna betekenis zijn.

 

 

Werkwijze

Een begeleidings- of trainingstraject op Thembiland begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na de kennismaking en bij goedkeuring van beide partijen wordt gevraagd om het intakeformulier in te vullen. Hierna volgt een intakegesprek waarin we dieper ingaan op de hulpvraag en worden de doelen van de begeleiding in een plan van aanpak vastgelegd.

De begeleiding kan dan starten. Afhankelijk van de wensen wordt een freque2.2 2ntie afgesproken waarin de begeleiding plaatsvindt. De sessies bestaan uit een vaste structuur. Zo wordt er gewerkt met een MIJN-boek, BLIJ boek of ZIJN-boek. Waarin de positieve ervaringen worden bijgehouden. Om de transfer te maken naar thuis-school of werksituaties worden soms tips of opdrachten meegegeven voor de periode tussen de sessies.

In overleg wordt er met regelmaat geëvalueerd en worden eventueel doelen bijgesteld of wanneer mogelijk afgesloten.

Kunnen we u helpen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.