Onze Missie en Visie

 

Missie3.1Fotoshoot Arundatti Nebu 2413
Doelstelling van Thembiland is een veilige en toegankelijke plek bieden waar je terecht kan voor begeleiding en zorg. We begeleiden, coachen en ondersteunen zolang en intensief als nodig is. Wanneer wij niet de passende hulp kunnen bieden, verwijzen wij graag door. Op Thembiland gaan we uit van de cliënt zijn eigen kracht en kwaliteiten. Wanneer nodig en mogelijk worden paarden ingezet om te ondersteunen. Ons aanbod richt zich op kinderen, jongvolwassenen en volwassen met of zonder extra zorgbehoefte.

  

 

Visie
Thembiland kijkt naar de mens als geheel. Er wordt vanuit het totale mensbeeld gewerkt en 3.1Fotoshoot Arundatti Nebu 2514vanuit hier gewerkt naar oplossingen, die ieder mens zelf in zich heeft. Zo kijken we naar het cognitieve, emotionele, sociaal en lichamelijk functioneren en de verhouding met het systeem. We geloven in ieder zijn eigen kracht en talenten en we geloven in de meerwaarde van het samenbrengen van mens en dier in de natuur.

Met dit project bieden we zorg die flexibel is, aansluit en buiten de kaders van grote organisaties kan worden aangeboden.

 

 

 

 

 

 Basiscondities Thembiland:

• Veiligheid3.1Fotoshoot Arundatti Nebu 2353
• Ontspanning
• Motivatie
• Vertrouwen