Klachtenreglement

 

Inleiding
Bij Thembiland doen we onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsvindt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Thembiland, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure.

Onze klachtenregeling valt onder solopartners en is inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.


Wat is een klacht?
Elk bericht dat u aan Thembiland stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Thembiland, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Thembiland genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.


Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van Thembiland kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel cliƫnten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliƫnten kunnen eveneens een klacht indienen.


Hoe wordt een klacht ingediend?
Bij het behandelen van een klacht hanteren wij in principe het volgende stappenplan:

PDF document: Klachten kunnen opgelost worden